.
فعلا که به اینترنت دسترسی ندارم تو اون شهر ... هر کی کاری داشت بگه دلم براتون تنگ شده شدید
.
سفرهای گذشته
دوستان عزیزم
وبگردی های من
موضوعات کوهستان
دیگر سایتها
سایتهای هنری
خانه قبلی من
دوستان قدیمی
لینکستان شاهرود
امکانات سایت
هنوزم

هنوزم من از عشق دم میزنم

زمینو زمان را به هم میزنم

خیال تو زخم مرا مرحم است

به خود زخمها دم به دم میزنم

قسم به جای خالی ات

که زندگی بدون تو زهر حالاحلم شده

قسم به جای خالی ات

که زندگی بدون تو زهر حالاحلم شده

قسم به جان روزگار

خرابه خیال تو

خانه و منزلم شده

هنوزم من از عشق دم میزنم

زمینو زمان را به هم میزنم


[ شعر ]
+
ــــــــخسته نباشی رفیق که تا تهش با من هم سفر بودیــــــــــ